Gminny Dzień Seniora

14 listopada 2021 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora. Był to już V Gminny Dzień Seniora, zorganizowany przez Wójta i Radę Gminy w Gniewoszowie.

O godz. 14.30 seniorzy uczestniczyli we mszy św. celebrowanej przez ks. Stanisława Grzmila, proboszcza parafii p/w Niepokalanego Serca NMP w Gniewoszowie. Następnie wszyscy udali się do Klubu „Senior +”, gdzie były życzenia od władz gminnych, prezentacja wspomnień z działalności seniorów od 2016 r., występ zespołu „Słowiczanki”, tort jubileuszowy, smaczny żurek, wykonany przez panie z KGW w Borku, ciasto oraz napoje. Chór z Klubu „Senior +” uświetnił uroczystość swoim występem, wykonując trzy pełne humoru piosenki. Panie i panowie tworzący zespół to osoby w wieku 63-82 lata. Należy im się szczególne podziękowanie i szacunek, tak jak wspomniał Pan Wójt, za zaangażowanie społeczne, aktywność i dobre chęci. Wieczór zakończył się tańcami.

E. Łyszcz