Gniewoszów w 155 Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Rok 2018 ogłoszony został rokiem 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wpisując się w te obchody po raz pierwszy, uroczyście obchodziliśmy 155 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego nawiązując do jego śladów na ziemi gniewoszowskiej.

22 stycznia 2018 r o godz. 11:00 na cmentarzu w Oleksowie przy Kwaterze uczestników Powstania Styczniowego, Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów wraz z Piotrem Delą Przewodniczącym Rady Gminy Gniewoszów oraz Danutą Błażyńską pracownikiem urzędu gminy, złożyli kwiaty i znicze oddając hołd powstańcom. Następnie kwiaty i znicze złożono na grobie Władysława Boguskiego oraz pod pomnikiem ks. Józefa Szczepańskiego w Wysokim Kole.

O godz. 17:00 z udziałem mieszkańców naszej gminy odbyła się wieczornica upamiętniająca te historyczne wydarzenia. Przyczyny wybuchu powstania, jego przebieg i konsekwencje przybliżyli zebranym: Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Marcelina Banaś uczennica kl. III Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie. Marta Słyk nauczycielka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie, Piotr Dela Przewodniczący Rady Gminy oraz Danuta Błażyńska pracownik biblioteki i promocji gminy.

W rocznicę Powstania Styczniowego wszyscy wracamy pamięcią do bohaterów narodowych, ale pamiętać także należy o uczestnikach powstania, mieszkańcach ziemi gniewoszowskiej, a Ci o których wiemy to: ks. Józef Musierewicz, Kazimierz Polasiński, Tomasz Nowiński, Władysław Boguski , jego brat Henryk Daniel Boguski oraz najbardziej znany ks. Józef Szczepański. W wystąpieniu króciutko przybliżyliśmy ich sylwetki.

Na zakończenie, ponieważ wartości patriotyczne pielęgnowane i przekazywane były w poezji i pieśni zaprezentowano wiersze: Rafała Krajewskiego, Marii Konopnickiej oraz Mieczysława Romanowskiego.

Następnie goście wieczornicy członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych z Kozienic, którzy przybyli w strojach z epoki. Witold Adamski, Marian Drapała – kosynier, Mirosław Wasita specjalista od broni czarnoprochowej z synem Jakubem, przybliżyli słuchaczom historię uczestników Powstania Styczniowego 1863 r w Powiecie Kozienickim.

Niespodzianką było na zakończenie spotkania zaśpiewanie przez wszystkich uczestników, przy akompaniamencie Piotra Deli kilku piosenek powstańczych.

Danuta Błażyńska

Fotografie:Stanisław Błażyński