Gops informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 3 sierpnia 2016r. w godzinach 16.00 – 18.00 w Ośrodku Zdrowia w Gniewoszowie, ul. Sarnowska 5.