Handel bez VAT-u

Oszustwo podatkowe na dużą skalę zostało wykryte na Wólce Kosowskiej. 432 tys. zł w gotówce zatrzymali funkcjonariusze mazowieckiej Służby Celno-Skarbowej we współpracy z radomską Komendą Wojewódzką Policji.

Rezultatem wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS), było ujawnienie nielegalnego procederu związanego z handlem towarem importowanym z Chin.

Podczas wspólnych działań prowadzonych przez funkcjonariuszy mazowieckiej KAS oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Radomiu, przeszukano jeden z boksów handlowych na terenie Wólki Kosowskiej. Zarejestrowana była w nim siedziba jednej ze spółek objętych śledztwem.

Podczas kontroli zabezpieczono gotówkę w wysokości 91.000 USD, 15.000 zł, i 15.000 EURO, na łączną kwotę 432 000,00 zł oraz dokumentację księgową firmy. Zebrane materiały zostały zabezpieczone przez zespół techników kryminalistyki.

Z zabezpieczonych dowodów wynika, że spółka importowała towary handlowe z Chin, a nie kupowała ich w Polsce, co miały potwierdzać wykazywane w składanych deklaracjach tzw. „puste” faktury.

Ujawnione dokumenty potwierdzają, że podejrzana spółka od 2016 r. prowadziła nierzetelnie księgi podatkowe i zaniżała obroty osiągane z handlu wyrobami odzieżowymi produkowanymi w Chinach.

Prezesowi zarządu firmy, obywatelowi Chin postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego polegającego na podaniu nieprawdy w celu uszczuplenia należnego podatku.

„Przedmiotowa sprawa jest przykładem efektywnej walki z przestępczością godzącą w uszczuplenia skarbu państwa.” – powiedział Wojciech Pawlak Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Naczelnik MUCS w Warszawie.