Harmonogram odbioru odpadów

Zapraszamy od zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniewoszów w 2017r.