I Gminne Forum Przedsiębiorczości za nami!

Dnia 29 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Gniewoszów odbyło się I Gminne Forum Przedsiębiorczości. Było to spotkanie informacyjno – dyskusyjne. Chociaż jesteśmy gminą rolniczą, to małe i mikro przedsiębiorstwa działają na naszym terenie. Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń pomiędzy samorządem, a przedsiębiorcami.

Otwierając spotkanie Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów nakreślił cele spotkania. Zaproponował kilka rozwiązań w zakresie promocji przedsiębiorstw i branż jakie reprezentują oraz przedstawił prelegentów.

Pani Irena Bielawska Prezes Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” przedstawiła uczestnikom możliwości skorzystania z pozyskania funduszy unijnych w celu rozwoju przedsiębiorstwa oraz poinformowała zebranych o terminie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie i zachęciła do korzystania z tego rodzaju pomocy.

Pan Andrzej Spytek- specjalista do spraw programów z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach zaproponował wiele programów pomocy jakiej może przedsiębiorcom udzielić PUP. Przybyli na spotkanie przedsiębiorcy z zainteresowaniem wysłuchali propozycji współpracy oraz poznali więcej instrumentów promocji i rozwoju swoich przedsiębiorstw.

Danuta Błażyńska