II gminne forum przedsiębiorczości

Już po raz drugi, z inicjatywy Marcina Szymona Gac Wójta Gminy Gniewoszów, odbyło się 30 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie Gminne Forum Przedsiębiorczości. Dużym wyzwaniem dla władz samorządowych jest pomoc lokalnym przedsiębiorcom. By poznać trudności i problemy przedsiębiorców naszej gminy, zachęcić ich do skorzystania z różnych form pomocy, by porozmawiać o ciekawych formach przedsiębiorczości zaproszono około 100 lokalnych przedsiębiorców na kolejne forum.

Przybyłych uczestników spotkania oraz prelegentów, jednocześnie dziękując za przybycie, powitała sekretarz Izabela Kierasińska. Jako pierwsze wystąpiły Agnieszka Budzińska oraz Dorota Osińska przedstawicielki Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego z Warszawy. W przystępny i interesujący sposób opowiedziały o możliwościach kredytowania firm, jak i innowacyjnych przedsięwzięć. Następnie swoją 20 letnią działalność agroturystyczną przedstawiła Stanisława Kowalczyk z Sieciechowa właścicielka Agroturystyki ”Obykole”. Przedstawiciel Zakładu Karnego w Żytkowicach por. Jakub Ditrych udzielił obszernych informacji na temat zatrudniania osób osadzonych. Na zakończenie o swojej pszczelarskiej pasji, a także nowej inicjatywie jaką jest otwarta w tym roku (pierwsza w naszym powiecie) Edukacyjna Zagroda Pszczelarska w Mieścisku opowiedział jej właściciel Ryszard Szewczyk.

Po ciekawej dyskusji wszyscy uczestnicy zadeklarowali swój udział w kolejnym forum. Zapraszamy zatem za rok!

Danuta Błażyńska