II Konferencja Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego

Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach mają zaszczyt zaprosić do udziału w II Konferencji Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018 pn.:

„Diagnoza składników środowiska społeczno-gospodarczego w powiecie kozienickim”

Konferencja odbędzie się w 11 kwietnia 2018 r. (godz. 9.00-15.00) w restauracji Gościniec Melrose, Mniszew 18a, gmina Magnuszew. Będzie ona prowadzona przez Jadwigę Olszowską-Urban – Certyfikowanego Trenera Partnerstwa Lokalnego z Akademii Partnerstwa i Rozwoju, przy współudziale pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Celem drugiej konferencji jest dokonanie diagnozy środowiska społeczno-gospodarczego powiatu kozienickiego. Diagnoza ta będzie pomocna przy pracach na kolejnych konferencjach, które mają służyć wypracowaniu projektów odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy.

Prosimy o potwierdzenie obecności pod nr tel. 48 614 66 81, lub elektronicznie na e-mail: aspytek@pupkozienice.pl Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 614 66 81 (osoby do kontaktu: Andrzej Spytek, Angelika Kopeć).

Zapraszamy serdecznie