Informacja

W dniu 20 marca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Oleksowie odbędzie się zebranie, na którym zostaną przeprowadzone wybory sołtysa i członków rady sołeckiej:

I TERMIN godzina 17:00

II TERMIN godzina 17:30