Informacja

Szanowni Państwo,
zgodnie z zapowiedzią nauczyciele ZSP w Gniewoszowie podjęli od poniedziałku 8 kwietnia akcję strajkową. W dniu wczorajszym PRZYSTĄPIŁO DO PRACY TRZECH nauczycieli. W związku z powyższym ponawiam apel o nieprzyprowadzanie uczniów do szkoły w dniu dzisiejszym tj. 9 kwietnia 2019r. Dla tych uczniów, którym rodzice naprawdę nie mogą zapewnić opieki, w szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze przez dyrektora szkoły. Przypominam, że dyrektor szkoły nie przystąpił do strajku i jest osobą, która może zapewnić Państwa dzieciom opiekę pedagogiczną. Codziennie będę Państwa informował o aktualnej sytuacji strajkowej w szkole. Jednak należy spodziewać się zakończenia strajku dopiero razem z całą społecznością nauczycielską w Polsce.

Z wyrazami szacunku dyrektor szkoły,
Jarosław Walasek.