Informacja

Szanowni Państwo, aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne:

  1. Prosimy i zachęcamy aby wszelkie sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie pod numerem telefonu 48 6215 003, lub na adres e-mail gmina@gniewoszow.pl lub przez platformę e-puap skrytka: /fk0x750bcx/skrytka
  2. Prosimy, aby te osoby które mają możliwość, należne opłaty dokonywały na wskazane rachunki bankowe: 
    • podatki: 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001 lub indywidualny numer rachunku znajdujący się na decyzji podatkowej
    • śmieci: 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051
  3. Zalecamy, aby nie uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem większej ilości osób.
  4. W przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem należy niezwłocznie, telefonicznie poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach, całodobowy telefon alarmowy – 514 218 800,
  5. Działa infolinia NFZ – 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem,
  6. Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie www.gov.pl/koronawirus.