INFORMACJA

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

(Ks. Mieczysław Maliński).

Kiedy dzieje się krzywda, wiele osób włącza się w niesienie pomocy innym. W związku z trudną sytuacją, w jaką zamienił nasze życie rozprzestrzeniający się wirus, Samorząd Gminy Gniewoszów przyłączył się do pomocy Szpitalowi w Kozienicach.

Na potrzeby szpitala zostały zakupione i przekazane maseczki ochronne oraz płyn do dezynfekcji.

A wspólnie z innymi gminami powiatu kozienickiego dofinansujemy zakup sprzętu medycznego, tak bardzo potrzebnego do walki z wirusem.