Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2019 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych

w dniu: 07.05.2020r. w godzinach od 09.00-14.30

lub w dniu : 08.05.2020 w godzinach od 09.00- 14.30

w świetlicy w Oleksowie. W związku z obowiązującym stanem epidemii prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości w kolejce oraz o pojedyncze wchodzenie do świetlicy po odbiór paczek.