Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2020 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych w dniu:

11.03.2021r. w godzinach od 09.00-14.30

lub w dniu:

12.03.2021 w godzinach od 09.00- 13.00

w świetlicy w Oleksowie.

W związku z obowiązującym stanem epidemii prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości w kolejce oraz o pojedyncze wchodzenie do świetlicy po odbiór paczek.