Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ

Podprogram 2020 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych w dniu:

13.05.2021r. w godzinach od 09.00-14.30 lub w dniu:

14.05.2021 w godzinach od 09.00– 12.00

w świetlicy w Oleksowie.

W związku z obowiązującym stanem epidemii prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości w kolejce oraz o pojedyncze wchodzenie do świetlicy po odbiór paczek.