Informacja

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 uległa zawieszeniu wypłata stypendium Wójta Gminy Gniewoszów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów osiągających wysokie wyniki w nauce, wypłacanego zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Niniejsza decyzja podyktowana jest tym, że z powodu epidemii koronawirusa nauka w klasach IV – VIII szkół podstawowych odbywała się zdalnie w przeważającym okresie trwania roku szkolnego tj. od 26.10.2020r. – 30.05.2021r.