Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2020 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych w dniu: 23.09.2021r. w godzinach od 09.00-14.30 lub w dniu: 24.09.2021 w godzinach od 09.00- 12.30 w świetlicy w Oleksowie.

W związku z obowiązującym stanem epidemii prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości w kolejce oraz o pojedyncze wchodzenie do świetlicy po odbiór paczek.