Informacja

W związku z aktualną sytuacją na Ukrainie, pojawiają się liczne pytania dotyczące działań ukierunkowanych na niesienie pomocy obywatelom naszego wschodniego sąsiada. Mając na względzie konieczność udzielenia pomocy osobom uciekającym z Ukrainy, na terenie której prowadzone są działania wojenne w Urzędzie Gminy został uruchomiony punkt pomocy humanitarnej. Mieszkańcy mogą przekazywać niezbędne produkty do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 8), który koordynuje tę zbiórkę i rozdysponowuje dary (tel. 48 62 15 003 wew. 22) godz. 7.30 -15.30.

Wszelkie działania jakie podejmujemy są koordynowane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Starostwo Powiatowe, które wyznacza miejsca dla osób opuszczających Ukrainę w związku z zaistniałą sytuacją. Gmina Gniewoszów nie otrzymała konkretnych wytycznych dotyczących przyjmowania Uchodźców. Mieszkańcy, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy przekraczających granicę mogą skorzystać z darów przyniesionych przez darczyńców naszej gminy.

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetowa oraz infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy, dotyczącą szczegółowych pytań odnośnie pobytu na terytorium RP kierowanych ze strony cudzoziemców. Aby uzyskać informacje, w zakresie między innymi punktów recepcyjnych, czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce należy zadzwonić pod nr: 48 47 721 75 75. Szczegółowe informacje dla obywateli Ukrainy dostępne są również na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod adresem: http://www.gov.pl/web/udsc/ukraina.

Punktem kontaktowym w sprawie cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, do którego możliwy jest kontakt telefoniczny przez całą dobę pod numerami telefonów: 22 595 13 00, 22 595 13 01. Jednocześnie informujemy, że obywatel Ukrainy, którego wjazd od 24.02 został odnotowany przez Straż Graniczną, będzie mógł korzystać ze świadczeń medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalnej.

Wszystkie osoby, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność. Udostępniony został również dedykowany ogólnopolski formularz: https://pomagamukrainie.gov.pl/ na którym zarówno darczyńcy jak i osoby potrzebujące mogą przekazać stosowne informacje. Serdecznie dziękujemy Państwu za wszelką pomoc i przekazane dary Uchodźcom z Ukrainy.