Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2021 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych w dniu:

06.07.2022r. w godzinach od 09.00-14.00 lub w dniu:

07.07.2022 w godzinach od 09.00- 12.00 w świetlicy w Oleksowie.

Kierownik GOPS w Gniewoszowie

Bogdan Przychodzeń