Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2021 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych w dniu: 06.10.2022 r. w godzinach od 08.30-14.30 w świetlicy w Oleksowie.

Kierownik GOPS w Gniewoszowie

Bogdan Przychodzeń