INFORMACJA

Drodzy mieszkańcy,

w związku ze składanymi wnioskami o zakup preferencyjny węgla informujemy.

Jeżeli, wnioskodawca uprawniony do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla), nie ma możliwości z przyczyn niezależnych nabyć tego węgla w wyznaczonym terminie, może upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru tego węgla.

Osoba upoważniona winna okazać w/w pełnomocnictwo w składzie węgla przed wydaniem towaru.

W przypadku braku pełnomocnictwa towar nie będzie wydawany.

Wzór pełnomocnictwa znajduje się w załączniku.

upoważnienie do odbioru węgla od przedsiębiorcy

upoważnienie do odbioru węgla od przedsiębiorcy