Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2021 PLUS proszone są po odbiór artykułów  żywnościowych w dniu:

21.06.2023 r.  w godzinach od 8.30-14.00 lub w dniu:

22.06.2023 r. w godzinach od 08.30- 12.00

w świetlicy w Oleksowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogdan Przychodzeń