Informacja

Wójta gminy Gniewoszów z dnia 5 października 2023 r. w sprawie bezpłatnych przewozów pasażerskich do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na terenie gminy Gniewoszów.

Pełna treść informacji