Informacja

Informujemy, że termin składania ofert na :Wykonanie prac konserwatorskich w ramach inwestycji pn. „Wysokie Koło – dawny klasztor dominikanów z 1681, remont muru klasztornego” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/710/PolskiLad, został przedłużony do dnia 28.06.2024 r., godz. 11:00.

Zaproszenie do składania ofert