Informacja

Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie z dnia 20.05.2024 r., do składania ofert na:

Wykonanie prac konserwatorskich w ramach inwestycji pn. „Wysokie Koło – dawny klasztor dominikanów z 1681, remont muru klasztornego” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/710/PolskiLad, nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o braku ofert Remont muru klasztornego Wysokie Koło