Informacja

Urząd Gminy Gniewoszów informuje, że od 2 stycznia 2017r. nie można już dokonywać wpłat w kasie urzędu. Prosimy o dokonywanie wpłat za podatek u sołtysów, a za wodę, ścieki i odpady u inkasenta.

Wpłat można również dokonywać w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Gniewoszowie przy ul. Konopnickiej 6 na rachunek gminy nr 83873600062006320000840001 z podaniem tytułu wpłaty.

Od dokonywanych wpłat bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.