Informacja dla mieszkańców gminy o konieczności zgłaszania miejsc utrzymania drobiu przyzagrodowego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach zwraca się z prośbą  o zgłaszanie miejsc utrzymywania drobiu przyzagrodowego do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach. Zgłoszenia te należy przekazywać zgodnie ze wzorem dołączonym w formie załącznika.
Obowiązek ten wynika z §1 ust.1 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 roku (Dz.U. z 2022, poz. 768) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W KOZIENICACH

/-/ Kamila Kowalczyk – Iwan


Zgłoszenie utrzymywania drobiu