INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że zmieniły się wytyczne w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

w Podprogramie na rok 2020. Zgodnie z nowymi wytycznymi zostało zmienione kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej. Zmiana ta oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje jeżeli dochód nie przekracza:

  • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z powyższym osoby, którym poprzednio dochód przekroczył kryterium, jeśli obecnie się mieszczą w podanym nowym dochodzie mogą się zgłaszać do siedziby GOPS Gniewoszów celem złożenia wniosku o tą formę pomocy. Zgłaszać się mogą również inne osoby chętne na taką pomoc których dochód mieści się w podanym kryterium. Do wniosku obowiązują dokumenty o dochodzie za miesiąc listopad 2020r. Wnioski przyjmujemy do dnia 11 grudnia 2020 roku

Pomoc żywnościowa według informacji z Radomskiego Banku Żywności będzie realizowana od stycznia 2021 roku.

Kierownik GOPS Gniewoszów

Bogdan Przychodzeń