Informacja o chlorowaniu wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że w dniu 20 października 2021 r. woda dostarczana z ujęcia wody w Gniewoszowie będzie czasowo poddawana chlorowaniu w celu stabilizacji parametrów. Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych niepowodujących zagrożeń natury zdrowotnej. W celu całkowitej redukcji zawartości chloru wodę należy przegotować.