Informacja o możliwości preferencyjnego zakupu węgla

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Wójt Gminy Gniewoszów rozpoczął przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego na potrzeby własne gospodarstw domowych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosku do Urzędu Gminy Gniewoszów (pok. 9, parter) lub drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Zgodnie z ustawą, gospodarstwo będzie miało prawo zakupić materiał opałowy po preferencyjnej cenie nie większej niż 2000 zł brutto za tonę (maksymalnie 1,5 tony do końca 2022 r oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r)


WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO