Informacja o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Gniewoszów, niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozki wiosenne w dniach 8 – 9 maja 2023 r., Wójt Gminy Gniewoszów informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

Wniosek o oszacowanie szkód (dostępny na stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy Gniewoszów pokój nr 8) można składać w dniach od 31 maja do 14 czerwca 2023 r.

Do składanego wniosku rolnik BEZWZGLĘDNIE dołącza:

  1. kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2023, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego,
  2. w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt: zaświadczenie o ich ilości wydane przez ARiMR.

UWAGA:
Wnioski niekompletne, nieczytelne i bez wskazanych załączników NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE lub zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Gniewoszów

 /-/ Marcin Szymon Gac


Wniosek o oszacowanie szkód.

Instrukcja wypełniania wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

Wykaz upraw