INFORMACJA O POZIOMIE RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z GMINY GNIEWOSZÓW

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2022 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

27,58%

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Ma-Ga” Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna

1,29%

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

5,95%%

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

0,00 %

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Ma-Ga” Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna

0,03%

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

9,22% %

3) Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

82,59%

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Ma-Ga” Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna

18,38%

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

71,05%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2022 r. przez gminę Gniewoszów

  1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 27,28 %
  2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 33,50 %.

3. Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych      -38,21 %.