INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Gniewoszów stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewoszów przy ul. Lubelskiej 16 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy gniewoszow.pl, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w obrębie geodezyjnym Wysokie Kole na okres 21 dni, licząc od dnia 31.08. 2020r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 48 62-15-003

Gniewoszów, dnia 31.08.2020r.

 

WÓJT

Marcin Szymon Gac

Pliki do pobrania:


Treść zarządzenia wraz z załącznikiem.