Informacja o XLII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o  XLII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu  21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad
  2. Ustalenie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu
  4. Podjęcie uchwał
    1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025;
    2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
  5. Zamknięcie obrad