Informacja o XLIII – sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o  XLIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu  25 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 6. Podjęcie uchwał
  1. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  2. w sprawie obniżenia ceny drewna przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2023 r.
  3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2023 r.
  4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.