Informacja o XLVII nadzwyczajnej – sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o XLVII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031;
  2. w sprawie zmieniającą uchwałę nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok;
  3. w sprawie emisji obligacji;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Gniewoszów.
 7. Zamknięcie obrad