Informacja o XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o XLVIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 19 maja 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu.
  4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
  5. Podjęcie uchwał:
    1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031;
    2. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.