Informacja o XXXIII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o  XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 28.01.2022r. (piątek) o godz. 08:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
  3. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz przejęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników na targowisku wiejskim „Mój Rynek” w Gniewoszowie przy ul. Konopnickiej.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.