Informacja o XXXV – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o  XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 12.04.2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.