Informacja o XXXVI – sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o  XXXVI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 18.05.2022r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu.
  4. Zapoznanie ze stanem bezpieczeństwa publicznego, porządku i ładu na terenie gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.