Informacja powiatowego lekarza weterynarii

w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do badań mięsa przeznaczonego na użytek własny na terenie gminy Gniewoszów w roku 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach zawiadamia, że wyznaczył od 14 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r. na terenie gminy Gniewoszów dobadania mięsa przeznaczonego na u żytek własny, w tym do badania na obecność włośni i mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi i mięsa odstrzelonych dzików, następujących lekarzy weterynarii:

  • Lek. wet. Andrzeja Barana, ul. Puławska 5, 26-920 Gniewoszów, tel. 48-621-50-09;
  • Lek. wet. Henr ka Kozieła, Wysokie Koło 66A, 26-920 Gniewoszów, tel. 48-621-51-43;
  • Lek. wet. Roberta Marszałka, ul. Świerczewskiego 56, 26-900 Kozienice, tel. 48-614-23-51 lub tel. 608-519-317;
  • Lek. wet. Antoniego Bachanka, ul. Osiedlowa 5, 26-910 Magnuszew, tel. 48-621-70-33.

Jednocześnie zawiadamiam, że badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania są przeprowadzane w Laboratorium Badania Mięsa Na Obecność Włośni przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kozienicach, ul. Świerczewskiego 56, 26-900 Kozienice.

Powiatowy lekarz weterynarii