Informacja powiatowego lekarza weterynarii w Kozienicach

w sprawie  wyznaczenia lekarzy weterynarii do badań  mięsa przeznaczonego na użytek własny na terenie gminy Gniewoszów w roku 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach zawiadamia,  ze wyznaczył w 20l8r. na terenie gminy Gniewoszów do badan mięsa przeznaczonego na użytek własny, w tym do badan na obecność włośni mięsa świń poddanych ubojowi i mięsa odstrzelonych dzików, następujących  lekarzy weterynarii:

Lek. wet. Andrzeja Barana,  ul. Puławska 5, 26-920  Gniewoszów, tel. 48-621-50-09;

Lek. wet. Henryka Kozieła, Wysokie Koło 66A,  26-920 Gniewoszów, tel. 48-621-51-43,

Lek. wet. Roberta Marszałka, ul. Sławna 56, 26-900 Kozienice, tel. 48- 614-23-51 lub tel. 608-519-317,

Lek. wet. Antoniego Bachanka,  ul. Osiedlowa 5, 26-910 Magnuszew, tel. 48-621-70-33.

Jednocześnie zawiadamiam, ze badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania są przeprowadzane w Laboratorium Badania Mięsa Na Obecność Włośni przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kozienicach, ul. Sławna 56, 26-900 Kozienice.