Informacja dla pacjentów

W związku z pytaniami pacjentów tutejszego Ośrodka Zdrowia dotyczącymi wykonywanych iniekcji w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy informujemy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr. 139 poz 1139 z późniejszymi zmianami) reguluje i zapewnia dostępność do  lekarza POZ, pielęgniarki  i położnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku  do  piątku  w  godzinach od 8.00 do 18.00.  W dni wolne od pracy, niedziele i święta iniekcje u osób leżących i obłożnie chorych wykonuje Zespół Nocnej Opieki Zdrowotnej z Kozienic po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu pod numer tel. 509 2212 226. Od  piątku  od  godz.  18.00  do  godz. 8.00 w przypadku zachorowania należy zgłosić się osobiście do Nocnej  i  Świątecznej Pomocy Doraźnej w Kozienicach  lub  w  stanach  nagłych  wzywać karetkę pogotowia. 

Jolanta Wiraszka – Szarek
Kierownik SPZOZ w Gniewoszowie