Ja w internecie

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że gmina Gniewoszów dołączyła do grona instytucji, które włączyły się w Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Dzięki udziałowi w projekcie „Ja w internecie” i organizacji bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców będziemy pomagać w zwiększaniu umiejętności poruszania się w sieci i bezpieczeństwa korzystania z internetu.

W związku z powyższym rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu „Ja w internecie”. Jest to program bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną.

W ramach bezpłatnego szkolenia zorganizowane zostaną następujące bloki tematyczne:

  1. Rodzic w internecie

  2. Mój biznes w sieci

  3. Moje finanse i transakcje w sieci

  4. Rolnik w sieci.

Czas szkolenia to 12 godzin obejmujących 1 moduł. Grupy 8 – osobowe. Planowany termin szkoleń: styczeń – marzec 2019r. Miejsce: Urząd Gminy Gniewoszów – sala konferencyjna. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał do dyspozycji komputer oraz wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne. Uczestnikiem szkolenia mogą być osoby, które ukończyły 25 lat, bez górnej granicy wieku, a także osoby niepełnosprawne.

Nabór uczestników prowadzimy do 31 grudnia 2018r., a w przypadku pozostania wolnych miejsc także przez cały okres trwania projektu.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszenia. Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Gniewoszów pok. nr 11 lub do pobrania poniżej. Wypełniony formularz wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym należy złożyć w Urzędzie Gminy Gniewoszów pok. nr 11. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 6215 003.

Szkolenia będą prowadzone przez Pana Mikołaja Mizaka w terminach dogodnych dla ich uczestników (weekendy, godziny popołudniowe).