Jubileusz 5 lecia działalności za nami!

Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” jest organizacją pozarządową działającą na terenie Gminy Gniewoszów. W bieżącym roku mija 5 lat od rozpoczęcia jej działalności. Z tej okazji w sobotę 23.10.2021 r. w świetlicy wiejskiej w Borku odbył się Charytatywny Bal jubileuszowy, połączony ze zbiórką pieniędzy na rehabilitację Marcela Redy, na który przybyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszej gminy. Część oficjalną poprowadziły Danuta Błażyńska Prezes Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów” oraz Aneta Lentas Skarbnik.

Na jubileuszowym spotkaniu obecni byli Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Maciej Baran Przewodniczący Rady Gminy Gniewoszów, Irena Bielawska Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”oraz Krzysztof Kołdej Radny Gminy Gniewoszów. Z LGD „Puszcza Kozienicka” Stowarzyszenie współpracuje od początku swojej działalności. Dzięki wyrozumiałości oraz pomocy Ireny Bielawskiej, a także dzięki cierpliwości i zaangażowaniu pracowników biura udało nam się zrealizować szereg projektów i uzyskać dofinansowanie.

„Nasze Stowarzyszenie powstało w 2016 roku z inicjatywy Marcina Gaca oraz grupy osób, którym leży na sercu dobro i rozwój naszej gminy. Decyzja o powstaniu stowarzyszenia była odpowiedzią na otaczającą nas rzeczywistość, która daje możliwości rozwoju samorządu poprzez organizacje pozarządowe przy ścisłej współpracy z władzami gminy.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 15 osób, są to ludzie o różnych profesjach i doświadczeniu zawodowym, którzy reprezentują różne branże, dzięki czemu mamy wiedzę i możliwości, aby działać na rzecz rozwoju naszej gminy” – mówiła Danuta Błażyńska.

Aneta Lentas przedstawiła krótko działalność stowarzyszenia: „dzięki współpracy z władzami gminy oraz Lokalną Grupą Działania „Puszcza Kozienicka” udało nam się zrealizować szereg inwestycji, a są nimi: place zabaw w Oleksowie, Sarnowie i Borku, siłownie zewnętrzne w Borku i Gniewoszowie, dwie altany rekreacyjne w Gniewoszowie i Zwoli, z których największą inwestycją była modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku. Jednym z celów działalności Stowarzyszenia jest działalność charytatywna, w 2018 roku zorganizowaliśmy Festyn, z którego cały dochód, a była to kwota 39 974.35 zł, przeznaczony został na pomoc Wojtusiowi Stępniowi z Borku, wspomagamy akcje typu Gaszyn Challenge. Tą drogą wspomagaliśmy małego Kazia z Kozienic oraz Pana Wiesia druha z OSP Wysokie Koło. Organizowaliśmy warsztaty tematyczne dla mieszkańców, cyklicznie organizujemy spływy kajakowe, wieczory poetyckie, wyjazdy do teatru. Jesteśmy współorganizatorami imprez organizowanych przez Gminę Gniewoszów, wydaliśmy publikację „Gmina Gniewoszów historia i współczesność”. Uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych. Działamy w różnych kierunkach, na rzecz integracji oraz poprawy życia we wszelkich aspektach: kulturalnych , sportowych, rekreacyjnych aktywizując mieszkańców naszej gminy. W sumie okres 5 lat to ogrom pracy i imponujące wyniki, jak na tak nieliczną liczbę członków, ponieważ pozyskaliśmy łącznie: 265 924.54 zł, bez zbiórek charytatywnych”.

W czasie jubileuszowej części oficjalnej nie zabrakło podziękowań i gratulacji płynących z ust Marcina Gaca oraz Ireny Bielawskiej, a także kwiatów, wzruszeń i oczywiście wspaniałego tortu.

Jednak bohaterem tego wieczoru był 4 letni dzielny wojownik Marcel Reda oraz jego rodzina, która od roku walczy o przywrócenie sprawności chłopca. Opowiedziała o tym, kuzynka Klaudia Kamela. Marcel mając 3 lata, w październiku 2020 r uległ ciężkiemu wypadkowi, i od tego czasu trwa walka o jego zdrowie. Obecnie Marcel z mamą przebywa w Ośrodku rehabilitacyjnym w Krakowie i każdego miesiąca widać jak robi coraz większe postępy w dochodzeniu do sprawności.

DZIĘKUJEMY serdecznie uczestnikom balu, ofiarodawcom, sponsorom oraz członkom Stowarzyszenia, którzy pięknie i sprawnie zajęli się organizacją imprezy, dzięki czemu udało się zebrać łącznie: 10 086.00 złotych.

Serdecznie i gorąco dziękujemy wszystkim sponsorom, ofiarodawcom i darczyńcom, a są nimi:

 • Arczi Trade Sp. z o.o. Prawiedniki-Kolonia
 • Wyrób Wędlin „Marko” Mariusz Kowalczyk Załazy,
 • PPHU „Janhas”Niemianowice,
 • Ren Sp. z o.o. Radom,
 • Drimpol Sp z o.o. Rzeszów,
 • Gabarto S.A. Warszawa
 • Frito Lay Poland SP. z o.o. Grodzisk Mazowiecki,
 • Coca Cola HBC Polska,
 • Lentas Radosław,
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Gniewoszów,
 • Renata Kochanowska, Hanna Wawszczyk i Danuta Szewczyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Oleksowie
 • ZPH „Smaczek” Zbigniew Grajper,
 • PHU „Jarex” Jarosław Pawlonka,
 • „Artus” Irena Pawlonka Maciejowice,
 • „Salon kosmetyczny” Agnieszka Szkit Dęblin,
 • Restauracja”Verona” Grażyna Łowczak Gniewoszów,
 • Edukacyjna Zagroda Pszczelarska Ryszard Szewczyk Mieścisko,
 • Winnica Wieczorków Paweł Wieczorek Borek,
 • WAT-POP Hubert Chojnacki
 • Maciej Baran,
 • Stanisław Błażyński,
 • Marta i Mariusz Piwońscy,
 • Maria Pacocha – Koło Gospodyń Wiejskich w Borku oraz Aneta Dziuba – pomoc w zakresie organizacji.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za obecność, wspólne świętowanie jubileuszu, szczególnie gorąco dziękuję za hojność i czułe serca uczestnikom i sponsorom oraz wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji tej uroczystości. Wielkie podziękowania składam za zaangażowanie w organizację jubileuszowego balu, niezwykłą oprawę uroczystości członkom Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”, a szczególnie: Anecie Lentas, Joannie Miturskiej, Monice Arażnej, Marcie Słyk, Annie Tyburcy-Masłowskiej oraz Stanisławowi Błażyńskiemu.

Danuta Błażyńska

Fot. Stanisław Błażynski

Protokół ze zbiórki