Jubileusz 70 – lecia Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

W czwartek 30 listopada odbyła się uroczystość z okazji 70 – lecia Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów. Na spotkanie jubileuszowe, które miało miejsce na stołówce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie obecni byli zaproszeni goście, dyrektorzy szkół z terenu gminy, nauczyciele, bibliotekarze z partnerskich bibliotek, najwierniejsi czytelnicy biblioteki i mieszkańcy. Szczególną grupę stanowiły osoby kierujące gniewoszowską biblioteką w minionych latach min. Pan Roman Rybicki, reprezentujący trzy pokolenia kierowników Biblioteki Publicznej w Gniewoszowie.

Obecnością swoją zaszczycili nas: Elżbieta Stąpór dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, emerytowana Pani dyrektor Janina Kuśmierczyk. Władze Samorządowe Gminy Gniewoszów na czele z wójtem Marcinem Szymonem Gacem, przedstawiciele Rady Powiatu Kozienickiego.

Uroczystość rozpoczęła kierownik biblioteki Paula Stępień od powitania gości. W trakcie wydarzenia chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych, którzy zapisali się w historii Biblioteki Publicznej w Gniewoszowie. Następnie zgromadzeni goście wysłuchali historii biblioteki, którą pomagała przygotować Pani Stanisława Bachanek.

W ten wyjątkowy wieczór zostały przyznane statuetki i podziękowania czytelnikom z najdłuższym stażem czytelniczym gniewoszowskiej biblioteki za systematyczność i wierność w czytelnictwie.
Dziękując za współpracę: bibliotekom nadrzędnym, Wójtowi oraz radnym gminy Gniewoszów wręczono kwiaty i podziękowania.

W podziękowaniu za pracę i trud włożony w promocję czytelnictwa byli kierownicy biblioteki zostali odznaczeni medalami oraz obdarowani kwiatami i podziękowaniami przez Wójta Gminy Gniewoszów.

Dla podkreślenia roku jubileuszowego biblioteki dzieci z IV klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie pod opieką Marty Słyk przygotowały program artystyczny, którego celem było zachęcanie do czytania i wypożyczania książek.

Kolejnym punktem programu był Koncert Jubileuszowy w wykonaniu. Michała Pastuszaka i Martyny Kozłowskiej z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

Specjalnie dla odświeżenia pamięci przygotowano wystawę zdjęć i dokumentów dotyczących historii naszej placów

Podczas uroczystości ważnym elementem były wspomnienia bibliotekarzy. Życzenia dla jubilatki wraz z listami gratulacyjnymi oraz symbolicznymi upominkami składali zaproszeni goście, podkreślali w swoich wypowiedziach duży wkład byłych i obecnych bibliotekarzy w rozwój biblioteki i jej znaczenie dla mieszkańców gminy. Było mnóstwo serdecznych życzeń i gratulacji.
Na zakończenie wzniesiono toast, a tort dopełnił całości spotkania, na który zostali zaproszeni wszyscy goście.

Szczególne podziękowania kierujemy do Władz Samorządowych naszej Gminy, które uznają, iż warto inwestować w bibliotekę, a przez co rozwijać potrzeby kulturalne naszej społeczności. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomagały w zorganizowanie tej uroczystości za ich wkład i pracę.

Paula Stępień