Jubileusz Klubu Seniora

Poniedziałek 29 sierpnia br. zapisał się w historii Klubu Seniora „Zawsze Aktywni” działającego przy Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów, okazją do świętowania 1-rocznicy działalności.

Na jubileusz przybył Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów oraz Radny Piotr Telka. Koordynator Klubu Seniora Danuta Błażyńska podziękowała wójtowi za wsparcie i wszelką pomoc, Ewie Maurer – Prezes Klubu Seniora za wspaniałą współpracę, a wszystkim klubowiczom za pogodę ducha i uśmiech z jakim pojawiają się na każdym spotkaniu. Za zaangażowanie i pasje, podziwiała energię i kondycję klubowiczów seniorów, mając nadzieję na dalszą współpracę. W czasie spotkania w Restauracji „Pod Lipami” w Czarnolesie wspominano pierwsze wyjazdy turystyczne( do Woli Okrzejskiej, Skansenu Wsi Radomskiej, Czarnolasu, Kozłówki), spotkania z ciekawymi ludźmi (poetkami: Jeleną Jasek, Zofią Plewko, malarką Panią Krystyną Szafranek, podróżnikiem Wiesławem Sienkiewiczem), warsztaty, prezentacje i występy oraz udziały w wielu imprezach kulturalnych. Przeglądano wspominając kronikę klubu. Zabawa i śpiewy trwały do późnych godzin wieczornych.

Obecnie klub liczy 25 członków, działa na rzecz naszej społeczności i promuje Gminę Gniewoszów na zewnątrz. Oby sił starczyło im na długie lata.

Danuta Błażyńska