Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Należy pamiętać, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza!

Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w Banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Związek Banków Polskich uruchomił także System Zastrzegania Kart. Jest to narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Wystarczy zadzwonić pod bardzo łatwy do zapamiętania numer telefonu: 828 828 828. Start tego projektu to kolejny krok w rozbudowie systemu wymiany informacji i wzmacnianiu bezpieczeństwa bezgotówkowego obrotu gospodarczego.

Szczegóły tutaj

Informator „Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów” tutaj

System zastrzegania kart tutaj

Informacja: Związek Banków Polskich