Klub Senior + na uroczystości poświęconej C. K. Norwidowi

28 maja 2021 r. o godz. 18.00 seniorzy licznie uczestniczyli w wieczorze poświęconym Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” oraz Wójt Gminy. Rok 2021 ogłoszony został Rokiem Cypriana Kamila Norwida przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z przypadającą 200 rocznicą urodzin poety. Na spotkaniu przybliżona została postać tego znakomitego nie tylko poety, ale też prozaika, dramatopisarza, rzeźbiarza, malarza i rysownika. Zrobiły to świetnie panie ze stowarzyszenia oraz uczennice z ZSP w Gniewoszowie i PSP w Wysokim Kole. Obejrzeliśmy również wystawę fotograficzną inspirowaną twórczością Norwida. Wieczór zakończył się miłymi rozmowami przy kawie i ciasteczku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.

E. Łyszcz