Komunikat

Wójt Gminy Gniewoszów zawiadamia, że w wyniku awarii na sieci wodociągowej w Zdunkowie w dniu 26.06.2017 r. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia. Woda jest zdatna tylko do celów bytowych.

Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie, odkażanie filtrów i studni zbiorczej), zlecone zostało powtórne badanie wody. W wodę do spożycia (pitną) można będzie się zaopatrzyć od jutra u sołtysów w miejscowościach: Markowola Kolonia, Markowola, Marianów, Zwola, Zdunków, Kociołek oraz przed remizą OSP w Wysokim Kole i przed remizą OSP w Sarnowie.

Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na stronie internetowej Gminy Gniewoszów, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach i przez sołtysów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 48 621 5003, 792 59 57 59

Wójt Gminy Gniewoszów